laupäev, 6. september 2008

Nädal möödus kiiresti. Tunne on selline, justkui poleks suvevaheaega vahel olnud. Kõik läheb ladusalt: tunni alustamine, õppetöö tunnis, söögivahetunnid, vahetunnid (mitte päris!). Tundub, et I klassis on selgeks saanud, kuidas koolis toimida.
Kindlasti on uus ja harjumatu hinnete saamine! Esimene lugemise hinne on mõnel õpilasel juba käes, kunstiõpetuses olid ka hinneteks "4" ja "5". E-koolis on mõni hinne tumedam sellepärast, et need on tähtsamad. Matemaatikas tulevad tähtsad hinded kontrolltööde eest, eesti keeles lugemise, jutustamise, kirjatehnika, etteütluse eest. I õv-l ei saa hinnet loodusõpetuses, inimeseõpetuses, rütmikas, sest neid tunde on 1 nädalas.

Mis peaks veel korda tegema?
  • Päevikutele kleepisin eesnimed ja nüüd võiks midagi ka kaitseks ümber panna! Kui õpilane oskab hoolsalt hoida, võib ka nii jääda, aga kui on oht kriipimiseks-kraapimiseks, siis võiks ikka midagi kaitseks olla.
  • Õpikutele-töövihikutele kattepaberid või kaaned ümber!
  • Ikka veel ei ole kõigil kääre, pulgaliimi, õlipastelle! Kas on toodud joonistuspaberite komplektid? Palun muretseda kappi ka PVA liim
  • Sisejalanõud? Õpilased jooksevad koolimajas sokkis ringi! Üks poiss ütles, et ei saa jalga panna, hõõruvad!
  • Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad õues, kui on kuiv ja soe! Palun vastavad jalanõud! Võib ju tulla sel päeval tossudega kooli ja võtta igaks juhuks kaasa ka lühikesed püksid. Kehalise kasvatuse sisejalanõud võiks ju olla koolis sussikotis, lubatud ei ole rütmikasussid. Kehalise kasvatuse õpetaja on tunnustatud kergejõustikutreener, nõudmised ranged! Tema hakkab juhendama ka treeninguid huviringide ajal .
  • Kas huviringid valitud? Võiks ikka õppetöö kõrvalt millegiga lisaks tegeleda!
  • Kas "Pätu" lugemisega on algust tehtud?
2. koolinädalast alates lubasin hakata märkusi kirjutama. Klassireeglid on nüüdseks vähemalt 5 korda üle räägitud, kodused tööd kirjutame koos päevikusse, tuleb ise hoolas olla!

Rõõmsat jätku!

0 comments: